Sınıf Rehberlik Planları Şablonu

Öğretmenlerin sınıf rehberlik planlarını daha kolay bir şekilde hazırlayabilmeleri amacıyla MEB’in okul ve sınıf rehberlik kod listesindeki çalışma ve etkinliklere uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Öğretmenler sınıflarına ait şablonu indirerek, okul psikolojik danışmanlarından okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık çalışma planını isteyip o plana paralel olarak kendi sınıflarının sınıf rehberlik planlarını hazırlayıp okul müdürlerine imzalattıktan sonra bir nüshasını okul psikolojik danışmanına teslim etmelidirler. Plana aldıkları kazanımlara ait etkinlikleri bulma sürecinde okul psikolojik danışmanından müşavirlik desteği alabilirler.

Kolaylıklar dilerim.

 1. sınıf rehberlik planı şablonu için tıklayınız.
 2. sınıf rehberlik planı şablonu için tıklayınız.
 3. sınıf rehberlik planı şablonu için tıklayınız.
 4. sınıf rehberlik planı şablonu için tıklayınız.
 5. sınıf rehberlik planı şablonu için tıklayınız.
 6. sınıf rehberlik planı şablonu için tıklayınız.
 7. sınıf rehberlik planı şablonu için tıklayınız.
 8. sınıf rehberlik planı şablonu için tıklayınız.
 9. sınıf rehberlik planı şablonu için tıklayınız.
 10. sınıf rehberlik planı şablonu için tıklayınız.
 11. sınıf rehberlik planı şablonu için tıklayınız.
 12. sınıf rehberlik planı şablonu için tıklayınız.

Özel eğitim mesleki eğitim merkezi/okulu sınıf rehberlik planı şablonu için tıklayınız.