Okul Psikolojik Danışmanlığı

rehberlik-e1468751326337

Okul psikolojik danışmanlığı alanında aşağıda sayılan problem alanlarına yönelik psikolojik danışma ve rehberlik desteği sunulmaktadır.

 • Okul korkusu
 • Okula/sınıfa uyum güçlüğü
 • Okula gitmede isteksizlik
 • Okula devamsızlık problemi
 • Dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik
 • Öğrenme güçlüğü
 • Özgüven eksikliği
 • Bilgisayar, tablet, internet, televizyonda oldukça fazla zaman geçirme
 • Öfke kontrolünde güçlük
 • Duygularını fark etme ve ifade etmede güçlük
 • Benlik saygısında düşüklük
 • Kendine güvensizlik, stres, korku, kaygı, dışlanmışlık, yalnızlık gibi iç yaşamla ilgili duygusal problemler
 • Son zamanlarda kendini iştahsız, üzüntülü, mutsuz, hiçbir şey yapmak istemez, hiçbir şeyden zevk almaz olarak hissetme
 • Geleceğe yönelik kaygı ve umutsuzluk duyguları
 • Kişilerarası çatışma (anlaşmazlık, uyuşmazlık) çözme becerilerinde yetersizlik
 • Karar verme becerilerinde yetersizlik
 • Akran baskısı ile başa çıkabilme becerilerinde yetersizlik
 • Kimseye “Hayır” diyememe
 • Akademik becerilerde yetersizlik
 • Ders başarısında düşüklük
 • Çalışsa da başarılı olacağına inanmadığı için ders çalışmak istememe ya da çalışmayı bırakma
 • Akademik motivasyon eksikliği
 • Sınav kaygısı
 • Derslere katılmada, metin okumada, öğretmen ve arkadaşların karşısında konuşma ve performans sergilemede güçlük
 • Ortaokul, lise, alan/bölüm, lisans programı ve meslek hedefi belirlemede güçlük
 • Arkadaşlık ilişkilerine dayalı sorunlar
 • Arkadaşlık kurma ve arkadaşlık ilişkilerini sürdürmede güçlük
 • Doğru arkadaş seçiminde ve zarar verici arkadaşlık ilişkilerini sonlandırmada güçlük
 • İşlevsel olmayan anne-baba tutumları
 • Aile bireyleri ile ilişkilerinde sorunlar
 • Ailevi problemlerin eğitim hayatına olumsuz etkisi
 • Okul yönetimi ve öğretmenlerle ilişkilerinde sorunlar