Dikkati Eksikliği ve Öğrenme Güçlüğüne Yönelik Nöropsikolojik Eğitsel Destek ve Psikolojik Danışmanlık

Dikkat nedir?

Birçok uyaran arasından diğer uyaranları ihmal ederek istenilen uyarana yönelebilme, uyarılmışlık halinin sürdürülerek belirli bir uyaran ya da görev üzerinde zeka yaşına uygun süre boyunca ara vermeden odaklanabilme becerisidir.

 

Dikkat konusunda güçlük yaşayan çocuk nasıl anlaşılır?

 • Dikkatini ayrıntılara veremez. Sınıf içi çalışmalarda, ödevlerinde, sınavlarda dikkatsizce hatalar yapar.
 • Üzerine aldığı görevlerde, yer aldığı etkinliklerde, oynadığı oyunlarda dikkati kolaylıkla dağılır. Farklı şeylerle ilgilenmeye başlar.
 • Doğrudan kendisine konuşulmasına rağmen aklı başka yerdeymiş ve dinlemiyormuş gibi görünür.
 • Yönergeleri izleyemez. Okul ödevlerini, ufak tefek işlerini tamamlayamaz.
 • Üzerine aldığı görevleri ve etkinlikleri düzenlemekte güçlük çeker, dağınık ve düzensizdir. Odası, çalışmaları, defterleri, okul sırasının üzeri karmakarışıktır.
 • Sürekli zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınır. Bunları sevmez veya bunlarda yer almakta isteksizdir.
 • Üzerine aldığı görevler veya yapacağı etkinlikler için gerekli olan oyuncak, kalem, defter, silgi gibi şeyleri kaybeder. Ev ödevlerini almayı unutur.
 • Dikkati korna sesi, saat sesi, duvara asılmış bir nesne gibi dış uyaranlarla kolaylıkla dağılır.
 • Günlük etkinliklerinde unutkandır.
 • Ders çalışmaya başladığında su içme, yemek yeme, tuvalete gitme, kalemin ucunu açma gibi çeşitli bahanelerle çalışmasına sıkça ara verir.
 • Ders esnasında aklına değişik düşünceler gelir, hayal kurmaya başlayıp dalıp gider.
 • Dikkatini belli bir noktaya (öğretmene, tahtaya, işlenen konuya), belli bir süre odaklamakta zorlanır. Derste konu dışında farklı şeylerle ilgilenmeye başlar. Bundan dolayı sınıfta disiplin sorunlarının oluşmasına da neden olabilir.
 • Yaptığı etkinliklerden (oynadığı oyundan, çalıştığı dersten vb.) çok çabuk sıkılır. Başladığı bir etkinliği kendisinden beklenen süre boyunca ara vermeden devam ettirip tamamlamakta zorlanır.
 • Sınavlarda dikkati dış uyaranlar tarafından kolaylıkla dağılır.
 • Dikkat hatalarından dolayı sınavlarda fazlaca soru kaçırır.
 • Aynı anda tüm uyaranlara birden dikkat eder. Her uyaranı aynı şiddette önemser.
 • Bir işle uğraşırken başka bir uyaran dikkatinin dağılmasına neden olur. Bir iş yaparken o sırada içinden gelen başka bir şey yapma isteğine engel olamaz.
 • Duygularını kontrol edip uygun bir şekilde ifade etmekte zorlanır. Keyifliyken birden öfkelenip öfkesini de saldırganca ifade edebilir.
 • Yapması gerekenleri bir sıraya koyup önceliklerini düzgün bir şekilde belirleyebilme (planlama) becerisinde sorun yaşar.
 • Belirlediği öncelikler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmakta (organizasyonda) zorlanır.
 • Davranışlarının sonuçlarını düşünmeden (tepkisini dizginleyemeden) hareket eder.
 • Neye ne kadar zaman ayırması gerektiğini belirleme (zaman yönetimi) becerisinde sorun yaşar.
 • Kısa süreli hafızası zayıftır. Çoğu zaman bir dakika önce kendisine söyleneni hatırlayamaz.

 

 Dikkat becerisi genel olarak hangi psikolojik rahatsızlıklardan olumsuz etkilenir?

 1. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 2. Karşıt olma karşı gelme bozukluğu
 3. Özgül öğrenme bozukluğu
 4. Duygu durum bozuklukları
 5. Anksiyete bozuklukları
 6. Travma sonrası stres bozukluğu
 7. İlişkili diğer psikopatolojiler

 

Çocuğun dikkatte güçlük yaşamasına neden olan durumunun doğru tespit edilmesi çok önemlidir. Her dikkat sorununun sebebi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu değildir. Çoğu zaman çocuğun yaşadığı duygusal bir güçlük ya da yüksek kaygılı hal dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu semptomları gibi semptom üretebilmektedir. Çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu primer olarak bulunabileceği gibi yukarıda sayılan diğer psikopatolojiler de çocukta primer ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna komorbit olarak da bulunarak çocuğun seçici ve sürdürülebilir dikkatinde güçlük yaşamasına neden olabilir. Bunun tespiti için çocuk psikiyatrına başvurulmalıdır. Çocuk psikiyatrı klinik değerlendirme yoluyla ayırıcı tanı süreçlerine de bakarak çocuğun dikkatte güçlük yaşamasına neden olan durumu doğru bir şekilde tespit eder. Klinik psikologlar da klinik ölçme ve değerlendirme yapabilen uzmanlardır. Çocuk psikiyatrına gitmeden önce bir klinik psikologtan randevu alarak problem yaşadığınız durum hakkında klinik ölçme ve değerlendirme yapmasını isteyebilir, görüşüne başvurabilir, yaptığı klinik ölçme ve değerlendirme sürecini çocuk psikiyatrına sunulmak üzere rapor halinde getirmesini rica edebilirsiniz.  Klinik psikologtan aldığınız rapor ile mutlaka bir çocuk psikiyatrına da başvurunuz.

 

Dikkati güçlendirmeye yönelik eğitim ve psikolojik danışmanlık nedir?

Dikkati güçlendirmeye yönelik eğitim ve psikolojik danışmanlık, çocuğun dikkat sorunu yaşamasına neden olan eğer psikolojik bir güçlük durumu ise buna yönelik psikolojik danışmanlık desteğini; dikkat fonksiyonunun da içinde olduğu bazı yürütücü işlev becerilerinin güçlendirilmeye ihtiyaç duyuyor olması ise bu durumda dikkat ve dikkatle ilişkili diğer yürütücü işlev becerilerini güçlendirmeye yönelik hazırlanmış egzersizler yoluyla seçici dikkat, odaklanmış dikkat, sürdürülebilir dikkat, bölünmüş dikkat, psikomotor hız, kısa süreli görsel/işitsel bellek, görsel/işitsel-motor koordinasyon fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik yapılan çalışmayı içerir.

 

Dikkati Eksikliği ve Öğrenme Güçlüğüne Yönelik Nöropsikolojik Eğitsel Destek ve Psikolojik Danışmanlığa kimler başvurabilir?

Dikkat eksikliğine yönelik yukarıda sayılan belirtilerin birkaçı en az iki sosyal ortamda (ev-okul) en az altı aydır bulunuyorsa, bu belirtiler toplumsal, okulla ve yaptığı işlerle ilgili işlevselliğini bozmaya başlamışsa çocuğun mutlaka bir “klinik psikolog ve çocuk psikiyatrı” veya “çocuk psikiyatrı” tarafından değerlendirilmesi gerekir. Çocuk psikiyatrının dikkatte güçlük yaşamasına neden olan durumu onaylaması ya da tespit etmesinin ardından çalışmaya başlanmaktadır. Psikiyatrın ilaç tedavisi önermesi durumunda eş zamanlı olarak dikkati güçlendirmeye yönelik eğitim ve psikolojik danışmanlık desteğinden de yararlanmak çok iyi olur. Psikiyatrın önerisine rağmen çocuğuna ilaç kullandırtmak istemeyen aileler de bu destekten yararlanabilirler.

Özgül öğrenme bozukluğunda da (disleksi, diskalkuli, disgrafi) görsel/işitsel seçici dikkat ve bununla ilişkili diğer bazı yürütücü işlev beceri alanları güçlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu şekilde nöropsikolojik açıdan yaklaşıp dikkatin de içinde bulunduğu yürütücü işlev beceri alanlarının güçlendirilmesi sürecinin ardından öğrencinin öğretmeninden birebir aldığı özel eğitim desteğinden daha çok verim aldığını görmekteyim. Nöropsikolojik eğitsel destek sunulmadan doğrudan okuma-yazma, matematik becerilerine yönelindiğinde öğrencinin akademik açıdan istendik seviyeye daha zor ve geç ulaştığı mesleki tecrübemdir. Bu nedenle özgül öğrenme bozukluğu yani disleksi, diskalkuli, disgrafisi olan çocuklar da bu destekten faydalanabilirler.

 

Seansların yapısı nasıldır?

Seanslar bireyseldir. Haftada en fazla iki seans yapılmaktadır. Bir seansın süresi 60 dakikadır. Bu zaman dilimi, zeka yaşına uygun dikkat süresi göz önüne alınarak kullanılmaktadır. İstendik sonuçların ortaya çıkabilmesi için seanslara ara verilmeden en az üç ay devam edilmesi önerilmektedir.

 

Seanslar nerede yapılmaktadır?

Seanslar Kadıköy’deki merkezimizde yapılmaktadır.

 

Randevu nasıl alabilirim?

0506 173 83 23 mesaj yoluyla randevu talebinizi iletebiliriz. En kısa süre içinde size dönüş yapılacaktır.