Dikkat Terapisi

Dikkat nedir?

Birçok uyaran arasından diğer uyaranları ihmal ederek istenilen uyarana yönelebilme, uyarılmışlık halinin sürdürülerek belirli bir uyaran ya da görev üzerinde zeka yaşına uygun süre boyunca ara vermeden odaklanabilme becerisidir.

 

Dikkat konusunda güçlük yaşayan çocuk nasıl anlaşılır?

 • Dikkatini ayrıntılara veremez. Sınıf içi çalışmalarda, ödevlerinde, sınavlarda dikkatsizce hatalar yapar.
 • Üzerine aldığı görevlerde, yer aldığı etkinliklerde, oynadığı oyunlarda dikkati kolaylıkla dağılır. Farklı şeylerle ilgilenmeye başlar.
 • Doğrudan kendisine konuşulmasına rağmen aklı başka yerdeymiş ve dinlemiyormuş gibi görünür.
 • Yönergeleri izleyemez. Okul ödevlerini, ufak tefek işlerini tamamlayamaz.
 • Üzerine aldığı görevleri ve etkinlikleri düzenlemekte güçlük çeker, dağınık ve düzensizdir. Odası, çalışmaları, defterleri, okul sırasının üzeri karmakarışıktır.
 • Sürekli zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınır. Bunları sevmez veya bunlarda yer almakta isteksizdir.
 • Üzerine aldığı görevler veya yapacağı etkinlikler için gerekli olan oyuncak, kalem, defter, silgi gibi şeyleri kaybeder. Ev ödevlerini almayı unutur.
 • Dikkati korna sesi, saat sesi, duvara asılmış bir nesne gibi dış uyaranlarla kolaylıkla dağılır.
 • Günlük etkinliklerinde unutkandır.
 • Ders çalışmaya başladığında su içme, yemek yeme, tuvalete gitme, kalemin ucunu açma gibi çeşitli bahanelerle çalışmasına sıkça ara verir.
 • Ders esnasında aklına değişik düşünceler gelir, hayal kurmaya başlayıp dalıp gider.
 • Dikkatini belli bir noktaya (öğretmene, tahtaya, işlenen konuya), belli bir süre odaklamakta zorlanır. Derste konu dışında farklı şeylerle ilgilenmeye başlar. Bundan dolayı sınıfta disiplin sorunlarının oluşmasına da neden olabilir.
 • Yaptığı etkinliklerden (oynadığı oyundan, çalıştığı dersten vb.) çok çabuk sıkılır. Başladığı bir etkinliği kendisinden beklenen süre boyunca ara vermeden devam ettirip tamamlamakta zorlanır.
 • Sınavlarda dikkati dış uyaranlar tarafından kolaylıkla dağılır.
 • Dikkat hatalarından dolayı sınavlarda fazlaca soru kaçırır.
 • Aynı anda tüm uyaranlara birden dikkat eder. Her uyaranı aynı şiddette önemser.
 • Bir işle uğraşırken başka bir uyaran dikkatinin dağılmasına neden olur. Bir iş yaparken o sırada içinden gelen başka bir şey yapma isteğine engel olamaz.
 • Duygularını kontrol edip uygun bir şekilde ifade etmekte zorlanır. Keyifliyken birden öfkelenip öfkesini de saldırganca ifade edebilir.
 • Yapması gerekenleri bir sıraya koyup önceliklerini düzgün bir şekilde belirleyebilme (planlama) becerisinde sorun yaşar.
 • Belirlediği öncelikler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmakta (organizasyonda) zorlanır.
 • Davranışlarının sonuçlarını düşünmeden (tepkisini dizginleyemeden) hareket eder.
 • Neye ne kadar zaman ayırması gerektiğini belirleme (zaman yönetimi) becerisinde sorun yaşar.
 • Kısa süreli hafızası zayıftır. Çoğu zaman bir dakika önce kendisine söyleneni hatırlayamaz.

 

 Dikkat becerisi genel olarak hangi psikopatolojilerden olumsuz etkilenir?

 1. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 2. Karşıt olma karşı gelme bozukluğu
 3. Özgül öğrenme bozukluğu
 4. Duygu durum bozuklukları
 5. Anksiyete bozuklukları
 6. Travma sonrası stres bozukluğu
 7. İlişkili diğer psikopatolojiler

 

Çocuğun dikkatte güçlük yaşamasına neden olan durumunun doğru tespit edilmesi çok önemlidir. Her dikkat sorununun sebebi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu değildir. Çoğu zaman çocuğun yaşadığı duygusal bir güçlük ya da yüksek kaygılı hal dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu semptomları gibi semptom üretebilmektedir. Çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu primer olarak bulunabileceği gibi yukarıda sayılan diğer psikopatolojiler de çocukta primer ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna komorbit olarak da bulunarak çocuğun seçici ve sürdürülebilir dikkatinde güçlük yaşamasına neden olabilir. Bunun tespiti için çocuk psikiyatrına başvurulmalıdır. Çocuk psikiyatrı klinik değerlendirme yoluyla ayırıcı tanı süreçlerine de bakarak çocuğun dikkatte güçlük yaşamasına neden olan durumu doğru bir şekilde tespit eder. Klinik psikologlar da klinik ölçme ve değerlendirme yapabilen uzmanlardır. Çocuk psikiyatrına gitmeden önce bir klinik psikologtan randevu alarak problem yaşadığınız durum hakkında klinik ölçme ve değerlendirme yapmasını isteyebilir, görüşüne başvurabilir, yaptığı klinik ölçme ve değerlendirme sürecini çocuk psikiyatrına sunulmak üzere rapor halinde getirmesini rica edebilirsiniz.  Klinik psikologtan aldığınız rapor ile mutlaka bir çocuk psikiyatrına da başvurunuz.

 

Dikkat terapisi nedir?

Dikkat terapisi, çocuğun ihtiyacı olması halinde psikolojik sorununa uygun psikolojik danışma/psikoterapi yöntemlerinin yanında, dikkat becerilerini geliştiren egzersizler yoluyla çocuğun seçici dikkat, odaklanmış dikkat, sürdürülebilir dikkat, bölünmüş dikkat, psikomotor hız, kısa süreli görsel ve işitsel bellek fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik yapılan çalışmayı içerir.

 

Dikkat terapisi yoluyla hedeflenen nedir?

Dikkat, beynin ön tarafında yer alan frontal lob adını verdiğimiz kısım tarafından yönetilmektedir. Dikkat terapisinde yapılan egzersizler yoluyla bu frontal lob bölgesinde kanlanmanın artması ve buna paralel olarak çocuğun dikkat fonksiyonlarının öncekine göre daha işlevsel hale gelmesi hedeflenmektedir.

 

Dikkat terapisine kimler başvurabilir?

Dikkat eksikliğine yönelik yukarıda sayılan belirtilerin birkaçı en az iki sosyal ortamda (ev-okul) en az altı aydır bulunuyorsa, bu belirtiler toplumsal, okulla ve yaptığı işlerle ilgili işlevselliğini bozmaya başlamışsa çocuğun mutlaka bir “klinik psikolog ve çocuk psikiyatrı” veya “çocuk psikiyatrı” tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Çocuk psikiyatrının dikkatte güçlük yaşamasına neden olan durumu onaylaması ya da tespit etmesinin ardından dikkat terapisine başlanmaktadır. Psikiyatrın ilaç tedavisi önermesi durumunda eş zamanlı olarak dikkat terapisinden de yararlanmak çok iyi olur. Psikiyatrın önerisine rağmen çocuğuna ilaç kullandırtmak istemeyen aileler de dikkat terapisine başvurabilirler.

 

Seansların yapısı nasıldır?

Seanslar bireyseldir. Haftada iki seans yapılmaktadır. Bir dikkat terapisi seansı 60 dakikadır. Bu zaman dilimi, zeka yaşına uygun dikkat süresi göz önüne alınarak kullanılmaktadır. Seanslara ara verilmeden en az üç ay devam edilmesi gerekmektedir. Seanslarda çocuğun dikkat fonksiyonlarının gelişmekte olduğu görülmesine rağmen okul performansında istendik değişimler oluşmadığı fark edilirse eğitsel ve mesleki rehberlik desteği de sunulmaktadır.

 

Seanslar nerede yapılmaktadır?

Seanslar Kadıköy’deki psikoterapi merkezimizde yapılmaktadır.

 

Randevu nasıl alabilirim?

0506 173 83 23 arayarak randevu alabilirsiniz.